Er du bange for at føde? Sådan er dine muligheder

Har du en svær fødsel i bagagen, kan det være fyldt med frygt og angst at skulle igennem endnu en graviditet. Også for førstegangsfødende kan forløbet frem mod fødslen vække svære følelser. Læs mere her.

En fødsel kan opleves som tab af kontrol

En fødsel beskrives af flere som et stort kontroltab. Man kan hverken styre, hvornår den går i gang, eller hvordan den forløber. Netop derfor oplever mange i løbet af graviditeten at være nervøse og bange for, om det hele nu går, som det skal.

I denne artikel giver jordemoder Rikke Maimburg råd til, hvad du kan gøre, hvis din nervøsitet og usikkerhed skygger så meget, at du ikke kan finde glæde i graviditeten.

Rikke er en af Danmarks førende forskere inden for graviditet, fødsler og forældreskab. Ifølge hende er det helt normalt, at en graviditet rummer bekymringer. For de fleste har disse bekymringer dog et U-formet forløb. Det vil sige, at de fylder mest i starten af graviditeten – særligt op til, at nakkefold og mulige misdannelser hos barnet skal undersøges ved scanninger. Herefter er der ofte mere ro på bekymringerne, indtil de hos nogle igen kan blusse op, når fødslen nærmer sig.

Få kan opleve, at bekymringerne har en mere alvorlig karakter, som tager til gennem graviditeten. Bliver der ikke taget hånd om dem, kan de udvikle sig til en angst for at føde.

Hvad skal du gøre, hvis bekymringerne fylder for meget?

Mærker du svære bekymringer, og oplever du, at de ikke bliver mindre af at deltage i fødselsforberedelse eller jordemoderkonsultationer, så er det vigtigt, at du deler, hvordan du har det. Helst så tidligt som muligt.

Fortæl din jordemoder om dine bekymringer. Hun har mulighed for at lave et særligt forløb til dig, hvis bekymringerne fylder for meget, eller der er risiko for, at det kan udvikle sig til angst.

Her kan man have særligt fokus på de forhold, som udløser angsten. Ofte vil du være tilknyttet den samme jordemoder frem til fødslen, og der vil også blive tilknyttet andre fagpersoner, hvis der er behov for det.

Hvorfor oplever nogle kvinder angst i graviditeten?

Det kan være helt individuelt. Men overordnet kan man sige, at det for førstegangsfødende oftest er andre ting, der spiller ind, end det er for kvinder med en eller flere fødsler bag sig.

Hvis du er gravid første gang og oplever angst for fødslen

For førstegangsfødende handler angsten tit om, at fødslen er en ukendt situation. At man kan forberede sig, men ikke kontrollere den.

Rikke Maimburg fortæller, at mange af de gravide i denne gruppe, har hørt skræmmende fødselsoplevelser fra personer, de kender.

Måske har du hørt din mor fortælle, om at fødslen var hård, da du selv kom til verden. Eller du har hørt om vestorme, svære bristninger og maratonfødsler fra veninder og bekendte. Alle er eksempler på fortællinger, der kan sætte sig i dig som gravid, fordi du endnu ikke har dine egne erfaringer med fødsler.

”Når man ikke har nogen erfaring med den situation, man står overfor, og de eneste fortællinger, man har fået, er negative, så er det klart, at det er det billede af fødsler, man bærer med sig. Det kan skabe en angst og en manglende tro på, at man kan komme godt igennem det, den dag man selv står i situationen,” siger Rikke Maimburg.

”Det kan også være andre ting, der gør, at man som førstegangsfødende er bange for fødslen. Men ofte kan vi se, at hvis den gravide kommer i et tilrettelagt forløb og får talt om det, så finder vi nogle gode måder at håndtere angsten på, så den ikke hæmmer den gravide op til og under fødslen.”

Hvis du har født før og oplever angst for fødslen

Hos flergangsfødende hænger angst for fødslen ofte sammen med komplikationer eller svære oplevelser i et tidligere graviditets- og fødselsforløb. I de tilfælde handler det om at få talt igennem, hvad der var svært sidste gang.

”Mange gange skal man faktisk i gang med at bearbejde de oplevelser, før man kan se frem mod den kommende fødsel. Det skyldes, at der kan ligge mange vigtige oplysninger i den bearbejdning, som man kan bruge fremadrettet i det nye forløb,” forklarer Rikke Maimburg.

”Vi ser, at et særligt tilrettelagt forløb frem mod fødslen, hvor den gravide får den nødvendige støtte, faktisk kan blive en helende proces på de traumatiske oplevelser man forbinder med et tidligere fødselsforløb. Mange når til et punkt, hvor de kan se fødslen som en håndterbar størrelse. Og nogle får en helt ny styrke og kontrol over situationen af at arbejde med de svære følelser, og fødslen bliver en helende oplevelse.”

Hvorfor er det vigtigt at få fortalt om angsten tidligt i graviditeten?

Du skal gerne fortælle, hvordan du har det, så tidligt som muligt, da det giver din jordemoder en mulighed for at tilrettelægge et forløb, som kommer omkring de ting, der skaber angsten.

Hvis man ikke får talt om det, kan det komme til at overskygge de positive ting i graviditeten og gøre, at du ikke kan finde glæde ved den.

Derfor – sig det højt, så sikrer du mere tid til at bearbejde angsten. Og forhåbentlig kan du nå til punkt, hvor der bliver mere plads til at nyde graviditeten og den forberedelse, der ligger frem mod fødslen.

Det er vigtigt, at du har det godt under din graviditet. Det betyder ikke kun noget for, hvordan din fødsel forløber, men har også betydning for, hvordan dit barn udvikler sig.

Det kan du læse mere om i artiklerne her:

Hvad sker der, hvis du er angst, når fødslen går i gang?

Angst kan fungere som en stopklods for det naturlige fødselsforløb, hvor veerne langsomt tager fart og er med til at afkorte livmoderhalsen og åbne livmodermunden.

Det skyldes, at hvis du er meget bange, når du går i fødsel, så danner du mere adrenalin, som har en dæmpende virkning på fødehormonet oxytocin.
Det kan skabe en situation, hvor du har mange veer, men uden at de er effektive. Det vil sige, at du ikke åbner dig. Fremgangen i fødslen tager dermed længere tid.

Du kan også opleve at blive så forpint af de indledende veer, at du kommer til at bruge så mange kræfter der, at du mister kontrol og kommer til at modarbejde kroppen i stedet for at arbejde med den, når veerne bliver mere kraftige.

Angst kan altså gøre at fødselsforløbet både længere og mere forpint end ellers. Og som fødende med angst kan det være udfordrende at være i dialog om angsten med jordemoderen, når veerne fylder.

Smertelindring kan hjælpe på ve-smerterne, men ikke i samme grad på angsten og oplevelsen af kontroltab.

Hvordan kan et særligt tilrettelagt forløb hjælpe dig, der er angst i graviditeten?

Et særligt skræddersyet forløb kan hjælpe dig med at få håndteret det, der udløser angsten. Det kan også give dig nogle redskaber, som du kan bruge aktivt under fødslen og i løbet af graviditeten.

Ofte vil du blive tilbudt ekstra jordemoderkonsultationer og blive tilknyttet den samme jordemoder gennem hele graviditeten. Det kan være med til at give et mere trygt og sammenhængende forløb.

Hvis dine bekymringer omkring fødslen bunder i en tidligere traumatisk oplevelse, som ikke er bearbejdet, kan det være, at du bliver tilbudt et ekstra forløb hos en jordemoder, der er særligt uddannet til at rådgive i forbindelse med tidligere svære oplevelser.

Der er også mulighed for at lægge en plan for den kommende fødsel og derigennem bidrage til mere ro og tryghed omkring det, der venter.

Måske har du det bedst med at føde hjemme i velkendte omgivelser. Eller måske har du behov for at få lagt en plan for smertelindring, eller hvor mange der skal deltage i din fødsel på fødestuen. Der kan være mange ting, som I kan lave aftaler om på forhånd, og som kan sikre dig ro forud for fødslen.

Du har også mulighed for at tale med en læge, hvis du har brug for at tale om fødsel ved kejsersnit.

Jordemoder, ph.d. Rikke Damkjær Maimburg

Rikke Damkjær Maimburg er jordemoder, ph.d. og til dagligt forskningsleder ved Aarhus Universitetshospital.

Rikke er en af Danmarks førende forskere inden for graviditet, fødsler og forældreskab og har modtaget priser for sin forskning i fødselsforberedelsens betydning.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.