Barselsorlov – forstå reglerne her

Når du skal være forælder, skal du også sætte dig ind i barselsloven. Få et overblik over, hvordan barselsorlov med barselsdagpenge er skruet sammen, og hvor du kan finde mere viden – uanset om du skal på barsel og er i arbejde, selvstændig, ledig, nyuddannet eller under uddannelse.

Vær opmærksom på, at I er omfattet af den nye orlovsmodel, hvis jeres barn er født den 2. august 2022 eller senere. Du kan få mere viden om de nye barselsregler på borger.dk

Barselsorlov består af fire typer orlov

Barselsorlov med barselsdagpenge består af fire typer orlov, som du har forskellige muligheder for at holde, alt efter om du er far, medmor eller mor:

  • Graviditetsorlov
  • Barselsorlov
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov

Graviditetsorlov – før fødslen

Alle gravide har ret til graviditetsorlov 4 uger før termin eller et eventuelt planlagt kejsersnit. Det er din læge, som fastsætter datoen og skriver det ind i din vandrejournal.

Graviditetsorloven bliver automatisk forlænget, indtil du har født. Føder du før terminen, bliver din graviditetsorlov forkortet.

Er du i arbejde, så undersøg om du er dækket af en overenskomst, der giver dig mulighed for at gå fra tidligere end 4 uger før terminsdatoen. Spørg din tillidsrepræsentant, fagforening eller arbejdsgiver til råds.

Barselsorlov – efter fødslen

Efter fødslen går du som mor automatisk over til den næste type orlov – barselsorloven. Som mor har du ret til 14 ugers orlov fra dagen efter, du har født. Du har pligt til at holde orlov de første to uger efter fødslen, men herefter kan du godt begynde på arbejde igen, hvis du ønsker det.

De 14 ugers barselsorlov kan man som udgangspunkt ikke dele med barnets far eller medmor, og derfor vælger de fleste også at holde fuld barsel i denne periode. Efter de 14 ugers barselsorlov starter forældreorloven på 32 uger, som du kan dele med barnets anden forælder.

Efter fødslen – fædreorlov

Skal du være far eller medmor kan du først holde orlov, efter barnet er født. Du har ret til at holde 2 ugers fædreorlov efter fødslen. Fædreorloven kan ikke deles med moren.

Du kan frit vælge, hvornår du vil holde de 2 ugers fædreorlov, hvis du er selvstændig eller kan aftale det med din arbejdsgiver. Fædreorloven skal blot afholdes inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Er du ledig, skal du dog holde de 2 uger lige efter fødslen med start på dagen eller senest dagen efter, at barnet bliver født. Hvis barnet er indlagt fra fødslen, må du gerne vente med at holde orloven, til jeres barn kommer hjem fra hospitalet.

Når din fædreorlov er slut, kan du starte på den fælles forældreorlov – også selvom moren stadig er i gang med sin barselsorlov.

Forældreorloven - den fælles orlov

Forrældreorloven er 32 uger med ret til barselsdagpenge, som I kan dele mellem jer. Som far kan du allerede starte på forældreorloven, når dine 2 ugers fædreorlov er gået. Som mor kan du starte på forældreorloven efter din 14 ugers barselsorlov.

I kan planlægge forældreorloven fleksibelt, så den passer til netop jeres familie.

Prøv barselsberegneren på borger.dk og se forskellige muligheder for at dele forældreorloven mellem jer.

Adoption og barselsorlov

Adopterer du et barn, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder visse betingelser. Læs mere om mulighederne for barselsdagpenge i forbindelse med adoption her:

Sorgorlov

Du har ret til sorgorlov med dagpenge, hvis dit barn er dødfødt eller dør, inden det fylder 18 år.

Find mere viden om barsel her

På borger.dk kan du læse meget mere om, hvad du skal være opmærksom på alt efter din situation:

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier.

Mødrehjælpen består af både professionel rådgivning og en politisk fortalerindsats, som er organiseret i Fonden Mødrehjælpen, samt en frivillig indsats forankret i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.