Skal I være forældre uden at bo sammen?

Hvis I venter barn uden at bo sammen, er det en god idé, at I begge sætter jer ind i, hvilke regler der gælder for forældremyndighed, samvær og barnets bopæl. Her får du et overblik.

Barnet har ret til at se begge sine forældre

Som forældre har I begge et ansvar for, at barnet får den omsorg og støtte, som det har behov for allerede fra fødslen.

Et barn har som udgangspunkt ret til at se begge sine forældre. Derfor er det vigtigt, at I sammen gør jer nogle overvejelser om, hvordan I kan få skabt en god kontakt mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med.

Her kan du læse mere om reglerne og få inspiration til, hvordan I i fællesskab træffer gode beslutninger på jeres barns vegne.

Faderskab eller medmorskab, hvis I ikke bor sammen

Barnets mor er forpligtet til at oplyse, hvem faren til barnet er. Det er vigtigt for, at barnet sikres en ret til at kende begge sine forældre. Med faderskabet får barnet rettigheder i forhold til faren og kendskab til sin biologiske baggrund.

Du kan læse mere om faderskab på Mødrehjælpens hjemmeside.

Medmorskab er muligt, hvis I har underskrevet et skriftligt samtykke og erklæring om medmoderskab, allerede inden selve behandlingen med kunstig befrugtning går i gang. Medmoderskabet giver barnet rettigheder i forhold til medmoren. Man er som medmor sidestillet med en biologisk far i juridisk forstand.

Du kan læse mere om medmorskab, og hvordan det bliver registreret, på Mødrehjælpens hjemmeside.

Forældremyndighed, hvis I ikke bor sammen

Forældre, der ikke bor sammen, får typisk fælles forældremyndighed, når barnet bliver født, og far eller medmor har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring.

Den eller de, der er forældre, er forpligtet til at beskytte barnet og forsørge det. Med forældremyndigheden har man ret til at træffe beslutninger af betydning for barnet. Det kan være skolevalg, skolefritidsordning, flytning udenlands, pas og navnevalg. Det er bopælsforælderen, som bestemmer daginstitution, og hvor barnet skal bo.

Ansvaret for barnet er I altså som udgangspunkt fælles om. Der er dog en undtagelse, og den handler om, hvor I har boet de ti måneder, der fører op til barnets fødsel. Bliv klogere i afsnittet herunder.

Undtagelsen: Mor får forældremyndigheden, hvis …

Barnets mor får automatisk forældremyndigheden over jeres barn, hvis:

  • I aldrig har været gift eller registrerede partnere.
  • I ikke har haft fælles folkeregister-adresse i løbet af de sidste ti måneder inden barnets fødsel. Ønsker mor ikke fælles forældremyndighed i dette tilfælde, skal hun kun udfylde ”Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab”. Udfylder hun en ”Omsorgs- og ansvarserklæring”,  bliver forældremyndigheden fælles.
  • Du, som medmor, kun har underskrevet blanketten “Anerkendelse af medmoderskabet”, men ikke en omsorgs- og ansvarserklæring.

Er det tilfældet for jer, kan I sagtens selv beslutte at dele forældremyndigheden. Det kræver, at I udfylder en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen fastslår, hvem der er far eller medmor til barnet og medfører fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på, at det er forskellige omsorgs- og ansvars erklæringer, der skal udfyldes, alt efter om der er tale om et faderskab eller et medmoderskab.

I finder erklæringerne om faderskab og medmoderskab samt omsorgs- og ansvarserklæring på Familieretshusets hjemmeside.

Barnets bopæl, hvis I ikke bor sammen

Bor I ikke sammen, når barnet bliver født, er det som udgangspunkt mor, der bliver bopælsforælder. Det skyldes praktiske årsager og et hensyn til barnets behov i den første tid som nyfødt. Her er det vigtigt at få amning (eller flaske) til at fungere og at få skabt ro og stabilitet omkring barnet. Far eller medmor bliver derfor samværsforælder, og barnet kan i forbindelse med det, få det, man kalder samvær. Samvær skal sikre, at der bliver skabt en relation mellem barn og forælder allerede i den tidlige start.

Samvær med barnet, hvis I ikke bor sammen

Uanset hvem der har forældremyndighed og barnets bopæl, har barnet ret til at lære begge sine forældre at kende. Det gælder også, hvis du har underskrevet en medmoderskabserklæring, da du så juridisk set er den anden forælder til barnet.

Jeres fornemmeste opgave som forældre er at sætte nogle gode rammer op for barnet, så kontakt til begge forældre er mulig.

Børn er forskellige, og der skal tages individuelle hensyn, men overordnet vil små børn typisk have gavn af hyppige samvær af kort varighed med samværsforælderen.

Er det svært eller konfliktfyldt for jer at lave en god aftale om samvær, kan I læse videre på Mødrehjælpens hjemmeside, hvor I også kan få gratis rådgivning.

Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre med børn i alderen 0-18 år. Holdepunkt er et tilbud til både mor, far, enlige og par.

Mødrehjælpens rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.