Økonomisk støtte til forældre – både enlige og samboende

Det er dyrt at få barn, men heldigvis giver staten en økonomisk håndsrækning i form af børnepenge. Udover dem er der også forskellige former for støtte, som du kan have mulighed for at ansøge om.
Læs mere om støttemulighederne herunder.

Børne- og ungeydelsen (børnepenge)

Børne- og ungeydelsen kaldes også børnepenge og er betalt af staten. Man skal ikke søge om at få børne- og ungeydelsen, den udbetales automatisk.

Børne- og ungeydelsen bliver reguleret efter barnets alder og din/jeres indkomst. Man får den højeste ydelse, når barnet er 0-2 år, og derefter reguleres ydelsen tre gange, frem til at barnet fylder 18 år, og ydelsen bortfalder.

Er du gift, bliver børne- og ungeydelsen beskåret, hvis du eller din ægtefælle har en årlig indkomst, som overstiger topskattegrundlaget.

Fra januar 2022 deles Børne- og ungeydelsen ligeligt imellem forældre med fælles forældremyndighed – uanset om I bor sammen eller ej. Det betyder, at I får udbetalt halvdelen hver.

Læs mere om børne- og ungeydelsen og den nye regel på Mødrehjælpens hjemmeside eller på borger.dk

Økonomisk tilskud til betaling af daginstitution

En af de store udgifter, når man har et barn i alderen 0-3 år, er betaling til vuggestue eller dagpleje og senere børnehave. Særligt i barnets første år er udgiften til daginstitution en dyr post i budgettet.

Hvis jeres husstandsindkomst er under et vist beløb, kan den del, I selv skal betale for pasningen blive nedsat eller helt bortfalde. Altså skal du enten betale mindre eller ingenting for institutionspladsen.

Du kan læse mere og se indkomstgrænser på borger.dk, hvor du også kan ansøge om tilskuddet. Du kan også søge direkte hos din kommune. Når du søger, skal du sende dokumentation for husstandens samlede indkomst.

Søskendetilskud

Hvis du har flere børn i daginstitution eller fritidshjem, kan du få rabat. Rabatten kaldes også søskendetilskud. Søskenderabatten gælder både biologiske børn, adoptivbørn og sammenbragte børn, som bor i husstanden.

Du kan læse mere om søskenderabat på borger.dk.

Boligstøtte – et tilskud til huslejen

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige, som udgør en hjælp til betaling af huslejen.

Hvis du bor til leje, kan du være berettiget til boligstøtte. Der er flere faktorer, som afgør, om du kan få boligstøtte, blandt andet:

  • Din husstands samlede indkomst og formue.
  • Hvor stor boligen og huslejen er (eksklusive udgifter til varme og elektricitet).
  • Hvor mange voksne og børn, I bor i boligen.

Boligstøtten genberegnes hver måned ud fra de oplysninger om din indkomst, som Udbetaling Danmark får fra SKAT. Det betyder, at har du eksempelvis fået udbetalt feriegodtgørelse, en bonus eller andet tillæg, så bliver boligstøtten reguleret måneden efter.

Modtager du kontakthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du være opmærksom på, at kontanthjælpsloftet har betydning for, hvor meget boligstøtte du kan få udbetalt. Læs mere om, hvilken betydning kontanthjælpsloftet har for dig på borger.dk.

Du kan finde link til at søge boligstøtte her.

Beboerindskudslån – hvis du flytter i almen bolig

Flytter du i almen bolig kan du desuden være berettiget til et beboerindskudslån. Lånet gives af kommunen og skal betales tilbage over en periode, når der er gået 5 år.

Læs mere om beboerindskudslån på Mødrehjælpens hjemmeside.

Flerbørnstilskud

Har du tvillinger eller trillinger, så har du ret til ekstra børnetilskud, indtil børnene fylder 7 år. Børnetilskuddet udbetales automatisk.

Kriterier for udbetaling af børnetilskud for flerlinger:

  • Dine børn er født samtidig (for eksempel tvillinger) og bor sammen.
  • Du har fast bopæl i Danmark og har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.
  • Dine børn opholder sig i Danmark.
  • Du eller dine børn har dansk statsborgerskab eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum et år
  • Dine børn bliver ikke forsørget af det offentlige eller er anbragt.

Særlig tilskud for enlige forsørgere

Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre med børn i alderen 0-18 år. Holdepunkt er et tilbud til både mor, far, enlige og par.

Mødrehjælpens rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.