Overvejer I at gå fra hinanden?

I ethvert forhold er der perioder, hvor det går godt, og perioder med store udfordringer. Det er nærmest et vilkår, at bølgerne svinger fra tid til anden. Ikke mindst når man får barn. Læs, hvad I kan gøre for at forebygge et brud, og bliv klogere på reglerne, hvis det viser sig at være eneste udvej.

Modgang kan gøre stærk

Forskellen på, om et parforhold kan holde til svære tider, eller om det går i stykker, ligger i, hvordan I som par håndterer perioden.

Nogle gange kan udfordringerne gøre forholdet stærkere, men for andre er de så svære for forholdet, at det ender i et brud.

I denne artikel forsøger vi at inspirere til, hvordan du og din partner kan arbejde jer gennem krisen og komme styrket ud af den. Lykkes det ikke at få forholdet på fode igen, kan du nederst på siden læse, hvilke regler I skal være opmærksomme på, når I som forældre går fra hinanden.

Skab de bedste rammer for kommunikation

God kommunikation og respekt for hinanden er noget af det vigtigste i et parforhold. Kommunikation kan foregå på mange måder, og behovet for kommunikation kan være individuelt og variere fra tid til anden.

Afstem med hinanden, hvilke behov I hver især har, og hvad der er vigtigt for jer, når I skal snakke om de svære ting.

Har I for eksempel brug for at sætte tid af én gang om måneden til at tale sammen om de gode og mindre gode ting, der sker i jeres familie? Har I behov for at få planlagt alenetid sammen som par, så romantikken ikke bliver helt glemt i baby og bleer? Eller har I måske forskellige syn på, hvordan det går, og hvor meget I skal tale om tingene?

Prøv at respektere hinandens behov og bliv enige om, hvad I gør, hvis den ene ikke har lige så meget behov for at tale som den anden.

Husk, at du kommunikerer med hele din krop

Stemmeføring og kropssprog har stor betydning, når du kommunikerer med din partner. Det er ikke kun dit budskab, der spiller en rolle.

Den nonverbale kommunikation – alt det, du ikke siger – har indflydelse på, hvordan dit budskab bliver fortolket.

Din partner kan måske blive ramt af noget, som du synes er helt ufarligt. Sker det, er det vigtigt, at du ikke går i forsvarsposition, men at du i stedet er nysgerrig på din partners reaktion.

Jeres måde at fortolke og formidle budskaber på vil være påvirket af den rygsæk, I har med fra både barndom, ungdom og voksenliv. Er der derfor en reaktion fra din partner, som du ikke forstår, så se det som en mulighed for at blive klogere på din partner. Hvad har han eller hun oplevet, som fremkalder den reaktion?

Samtalen kræver overskud – lad op mentalt

Hvordan man kommunikerer, både verbalt og nonverbalt, når bølgerne går højt i parforholdet, vil typisk være anderledes, end når der er ro på. Der er ikke så meget følelsesmæssigt på spil i ”fredstid”, som hvis man eksempelvis har opdaget, at partneren skriver søde beskeder til en kollega eller en ven sent om aftenen, og du derfor er bekymret for, om der foregår utroskab.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan du har det, inden du går ind i en samtale om noget, der er svært. Mærk efter, om du kan holde den gode tone, og om du er parat til både at lytte og give udtryk for, hvad du har på hjerte, uden at komme følelsesmæssigt ud af balance. Inden man går ind i en samtale, kan man have behov for at have bearbejdet den vrede, sorg eller tristhed, der fylder.

Du kan for eksempel bearbejde dine følelser ved, at gå en tur for at komme lidt på afstand af situationen. Har du en ven, som kan forholde sig neutralt til jeres konflikt, kan du tage en snak med vedkommende. Forsøg så vidt muligt at tænke over, hvorfor din partner handler, som det er tilfældet, og vær nysgerrig på, om du selv har en andel i det. Det handler om at få rystet posen, så du ikke bliver så fastlåst i den følelsesmæssige ubalance.

Forsøg at tøjle følelserne under samtalen

Hvis følelserne kommer til at overtage under jeres samtale, kan kommunikation puste til en konflikt, som det ellers var formålet, at den skulle løse. I kan begge komme til at ”lukke ørerne” for det, den anden siger, fordi I er så optagede af jeres egen indre dialog og ønske om at få jeres budskab frem. På den måde ændrer kommunikationen sig til en monolog.

Ender I der, er der ikke længere plads til at finde løsninger på det, der egentligt skal kommunikeres om. En måde at undgå at følelserne overtager kan være, at du forbereder dig på, hvad du ønsker at kommunikere. Det vil give dig noget at støtte dig til, så du ikke mister tråden under samtalen. Skriv for eksempel nogle stikord på et papir.

Tag en timeout, hvis stemningen trænger til det

Bliver du i løbet af samtalen ramt, så dine følelser kommer ud af balance, så sig til din partner, at du er nødt til at holde en pause. Aftal hvornår I skal forsøge at genoptage snakken, men vend ikke tilbage, før du er klar. Det kan være, at I bliver nødt til at afbryde flere gange, inden I når igennem snakken. Det er fint. Det vigtigste er, at I formår at bevare en god tone med respekt for hinanden.

Skal jeres veje skilles?

Kommunikationen bærer ikke altid frugt. Og måske kommer I til det punkt, hvor I bliver nødt til at gå fra hinanden. For de fleste er det en meget svær beslutning, særligt når der er et eller flere børn involveret, og det kan derfor tage lang tid at træffe den endelige beslutning. Tiden før det endelige skridt og tiden efter, kan for mange opleves som en livskrise. Og oveni i sorgen fylder overvejelser om, hvordan det skal gå med børnene, hvad med økonomien, hvem skal flytte og hvorhen?

Det kan være svært som forælder at skulle være der for barnet, vise omsorg og rumme de reaktioner, der ofte kommer i forbindelse med en skilsmisse eller et brud, samtidig med, at du skal forholde dig til dine egne følelser og din egen sorg.  Den personlige proces, du skal igennem kan være følelsesmæssig hård. Særligt hvis du ikke så bruddet komme.

Når I ikke længere er sammen, skal du være forælder på en ny måde. Dagligdagen bliver en anden, og I skal nu deles om tiden med barnet, hvilket betyder, at du må undvære og savne de dage, barnet er hos sin anden forælder. Det er vigtigt for barnets trivsel, at der bliver bygget en god bro til barnets hjem hos den anden forælder, og at I formår at bevare en god tone og et godt samarbejde.

Hvis jeres forhold er helt i hårdknude

Hvordan I kommunikerer i jeres løbende samarbejde om barnet, kan have en stor betydning for, hvordan jeres barn har det, og hvor godt det kommer igennem jeres skilsmisse.

Er du følelsesmæssigt presset af bruddet, er det ikke sikkert, at kommunikationen bliver, som du egentlig ønsker. Der kan hurtigt opstå misforståelser og frustrationer, som vokser sig store og munder ud i konflikter.

Prøv altid at have jeres barns behov for øje. Det kan kræve, at du tæller til ti rigtig tit , men for barnet er det en kæmpe tryghed at opleve, at I kan tale sammen og i fællesskab finde løsninger til barnets bedste.

For at lande et godt sted efter et brud, vil vi herunder guide dig igennem de milepæle, du vil støde på i processen.

Samlivsbrud, separation eller skilsmisse – disse ting skal I beslutte

Er I gift, har I mulighed for enten at blive separeret eller skilt direkte. En separation er en form for prøveperiode, hvor I kan få afklaret, om I ønsker skilsmisse eller vil fortsætte ægteskabet. Ved en direkte skilsmisse er der ingen prøveperiode.

Læs om reglerne for skilsmisse og separation:

Har I kun været samlevende, skal I ikke registrere nogle steder, at I går fra hinanden, men der er dog en række ting, som I skal drøfte og blive enige om som forældre.

Uanset om I skal skilles eller gennemgår et samlivsbrud, skal I for eksempel lave en aftale om:

At aftale bopæl og samvær er ofte en af de helt store milepæle i bruddet. Det kræver økonomiske overvejelser og kan være en krævende proces. For nogle forældre vil det opleves som en stor sorg at skulle give afkald på tid med sit barn.

Økonomisk støtte til forældre – både enlige og samboende

Overvej, om I skal bruge råd og vejledning fra professionelle. I kan kontakte Familieretshuset, som dagligt hjælper forældre, der har problemer med at blive enige om for eksempel samvær, bopæl og forældremyndighed.

Læs mere om, hvilke andre muligheder der findes for hjælp, når I går fra hinanden. Holdepunkt.dk – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning:

Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre med børn i alderen 0-18 år. Holdepunkt er et tilbud til både mor, far, enlige og par.

Mødrehjælpens rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.