Nye barselsregler øremærker mere barsel til far og medmor

Med den nye barselsaftale har I tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvis I opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Det er også tilfældet i dag, hvor orloven er opdelt i fire ugers graviditetsorlov inden fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen til mor. To ugers fædreorlov efter fødslen til far. Og endelig 32 ugers forældreorlov, som mor eller far kan holde.

Det nye i reglerne er, at barselsorloven fremover vil være opdelt, så flere uger er øremærket barnets far eller medmor. Reglerne gælder dog kun for lønmodtagere – nederst på siden kan du læse, hvordan reglerne er, hvis du eller barnets anden forælder ikke er lønmodtager.

Hvornår træder de nye barsels­regler i kraft?

Det nye system trådte i kraft den 2. august 2022. Det betyder, at I er omfattet af den nye orlovsmodel, hvis jeres barn er født den 2. august 2022 eller senere. Indtil da er det de nuværende regler, der gælder.

Sådan ser den nye orlovsmodel ud

I har hver 11 øremærkede uger, hvoraf to ligger efter fødslen. Derudover har I begge 13 ugers barsel – altså 26 uger i alt – som I frit kan fordele mellem jer, som det passer bedst til jeres familie.

At barslen er øremærket betyder, at ugerne er forbeholdt enten barnets mor eller barnets far/medmor, og at den går tabt, hvis den pågældende forælder ikke vælger at holde barslen.

Sådan ser den nye orlovsmodel ud
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Hvordan kan barsels­ugerne fordeles?

De første to uger af jeres øremærkede barsel skal afholdes i forbindelse med fødslen. Hvis du er lønmodtager, skal de ni øremærkede uger bruges, inden barnet fylder et år. De øvrige uger kan som udgangspunkt kan gemmes. De skal blot være afholdt, inden barnet fylder ni år.

Situationer, der kan have betydning for jeres orlov

På borger.dk kan du læse meget mere om, hvad du skal være opmærksom på alt efter din situation:

Særlige regler for dig, der er soloforælder eller i en LGBT+ familie

Soloforældre og LGBT+ familier har fået bedre mulighed for at overdrage en del af barselsorloven til personer omkring barnet, som ikke er retlige forældre.

Overførsel af barselsorlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer

Den 1. december 2023 er der trådt nye barselsregler i kraft, der giver ret til at overføre orlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer. Reglerne gælder for børn født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere.

De nye regler betyder, at nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre får mulighed for at holde orlov efter barselsloven, hvis en juridisk forælder ønsker at overføre en del af deres orlov til dem. En juridisk forælder er en person, der er registreret som forælder til barnet. Et barn kan have to juridiske forældre.

Det afhænger af den juridiske forælders situation på arbejdsmarkedet, hvor meget forælderen kan overdrage til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem.

Undtagelse

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der er undtagelser, når du skal overdrage barsel til et nærtstående familiemedlem.

En juridisk forælder kan ikke overdrage barsel til et nærtstående familiemedlem, hvis den anden forælder er ukendt, fordi faderskabet ikke er anerkendt eller registreret. Det vil derfor ikke være muligt at overdrage barsel til et nærtstående familiemedlem, da der eksisterer to juridiske forældre til barnet.

Kilde: borger.dk

Få mere viden om de nye barselsregler her

Læs meget mere om barselsreglerne, hvilke frister du skal overholde og om, hvordan du kan planlægge og overdrage din orlov på borger.dk

Kilde: Udbetaling Danmark 

Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre med børn i alderen 0-18 år. Holdepunkt er et tilbud til både mor, far, enlige og par.

Mødrehjælpens rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.