En efterfødsels­samtale – hvornår er det en god idé?

En fødsel er en overvældende oplevelse. Derfor kan det være rart og hjælpsomt at tale den igennem med en jordemoder på et tidspunkt i ugerne efter. Hvis du har oplevet komplikationer eller et voldsomt fødselsforløb, bør du få en efterfødselssamtale med jordemoderen.

En fødsel forløber i mange tilfælde ikke præcist, som man havde forventet eller håbet, og det behøver nødvendigvis ikke at være et problem.  

For de fleste ender det heldigvis med at blive en både rørende og fin oplevelse alligevel, mens det for andre kan blive en begivenhed forbundet med sorg, smerte og traumer.  

Uanset, hvordan forløbet har været eller bliver for dig, så vil det være en god idé at tale med din fødselsjordemoder eller en af hendes kollegaer om fødslen efterfølgende. De fleste hospitaler og fødesteder tilbyder, at man kan ringe og bestille tid til en efterfødselssamtale. 

Hvorfor er det vigtigt at få talt fødslen igennem?

Det er der flere årsager til.  

Fylder fødselsoplevelsen meget, kan det påvirke en række ting negativt. Blandt andet: 

 • Amningen, som bliver sværere at etablere.  
 • Din tilknytning til barnet, der kan blive svækket. 
 • Din kropsopfattelse. Oplevelsen kan sætte sig i kroppen, så du bliver utilpas i din egen krop. 
 • Din mentale sundhed. 
 • En fremtidig graviditet, hvor du kan udvikle en angst for at skulle føde igen. 
 • Jeres parforhold. 

Jordemoder Rikke Maimburg, der er en af landets førende forskere inden for graviditet, fødsler og forældreskab uddyber: 

”I udgangspunktet er det altid en god idé at få en efterfødselssamtale. Som fødende kvinde er du jo i et samarbejde med jordemoderen undervejs, som guider og støtter dig. Hvis man ikke får talt med en jordemoder i tiden efter fødslen og får jordemoderens feedback, så kan man miste de positive elementer, der var i fødslen, og som man ikke nødvendigvis selv er bevidst om. Så kan du måske gå med en mere negativ oplevelse af fødslen og en fornemmelse af, at du ikke slog til i situationen. Det kan påvirke dig i tiden efter – både i forhold til dig og barnet og i forhold til, hvordan du tænker om din krop.”

Sådan kan en efterfødsels­samtale hjælpe, hvis du har haft en normal fødsel

Selvom en fødsel har været ukompliceret, så kan det være en både stor og udfordrende oplevelse at være i. Der kan have været situationer undervejs, hvor tingene går på en anden måde end forventet, hvor veerne er svære at holde ud, og hvor du måske har svært ved at finde kræfter til at kommunikere og reagere, når jordemoderen guider eller stiller spørgsmål. 

Har du været i sådan en situation, kan du have brug for at få evalueret fødslen med en jordemoder efterfølgende. Dialogen kan hjælpe dig med at sætte ord på din oplevelse i et trygt og forstående rum, og du kan få en forklaring på, hvorfor personalet på fødestuen handlede, som de gjorde i de forskellige situationer.  

Ifølge Rikke Maimburg betyder det utroligt meget at få fødslen sat i den rigtige ramme og ikke mindst i den forståelsesramme, der betyder noget for dig. Det gør, at din oplevelse anerkendes. På den måde vil en svær fødselsoplevelse få bedre mulighed for at blive både accepteret og håndteret på en måde, der gør, at du kommer godt videre. 

Sådan kan en efterfødsels­samtale hjælpe, hvis du har haft en kompliceret fødsel

Har du haft en kompliceret fødsel, er der ofte sket mange akutte ting, som har været helt uden for din kontrol. Det er vigtigt at få talt den oplevelse igennem.   

”Nogle gange kan vi se, at en dårlig fødselsoplevelse sætter sig i kroppen, så kvinden kan blive utilpas med sin krop. Oplevelsen kan påvirke kroppen, så den styres af de negative oplevelser, hvilket kan have betydning for blandt andet samliv og efterfølgende graviditeter og fødsler. Gravide, der tidligere har haft en traumatisk fødselsoplevelse, kan opleve en manglende tillid til, at kroppen kan klare den fødsel, de nu skal igennem,” siger Rikke Maimburg.  

En efterfødselssamtale kan være med til at få fødselsoplevelsen kvalificeret og berøre dele af oplevelsen, som har haft stor betydning for dig. I mange tilfælde vil den mere kvalificerede samtale af dele af fødselsoplevelsen sikre, at du får den fødselsfortælling, du har brug for, og undgår unødige bekymringer om, hvad der er rigtigt og forkert i en fødsel. Fødselsoplevelser er unikke og individuelle.  

Hvornår er det et godt tidspunkt at få en efterfødsels­samtale?

Det er meget individuelt, hvornår det er bedst at tale fødslen igennem.  

Har du haft en fødsel, hvor der er sket mange uforudsete ting, er det godt at få talt om forløbet med jordemoderen relativt kort tid efter fødslen, og så eventuelt supplere det med en opfølgningssamtale efter et stykke tid, hvis der er behov for det.  

Er fødslen  forløbet ukompliceret, kan det være en god idé at vente med samtalen, til der er gået nogle uger. Lige efter fødslen er sjældent det bedste tidspunkt, da der er så mange andre ting, du skal forholde dig til lige der. Du kan med fordel vente til 2-6 uger efter fødslen.

Hvorfor er det bedst at vente nogle uger med efterfødsels­samtalen?

”Vi kan se, at hvis vi taler om fødslen meget kort tid efter, så kommer samtalen meget til at handle om, at mor og barn kom godt igennem fødslen på det fysiske plan. Vi skal lidt længere hen, før at de forhold, der betyder noget for selve oplevelsen, er nærværende, som for eksempel: Hvordan havde jeg det selv under fødslen? Hvad betød noget for mig? Hvad virkede godt, og hvor havde jeg det svært? Og fik jeg støtte til at håndtere det?”, forklarer Rikke Maimburg. 

Hun slår dog fast, at det er godt også tidligt at have fokus på de spor, fødslen kan have sat.  

”Det er kun godt, at man bliver spurgt ind til fødslen ved de første undersøgelser lige efter fødslen, så kan jordemoderen også få et indtryk af, om der er noget i forløbet, der skal tages særlig hånd om. Og igen har man oplevet en kompliceret fødsel, så skal man helst imødekommes kort tid efter fødslen.”

Hvad er det godt at få talt om under en efterfødsels­samtale?

Samtalen kan hjælpe dig med at få sat fødselsoplevelsen i den rette ramme. Indholdet af samtalen vil naturligvis blive tilpasset dit forløb og de ting, der fylder hos dig. 

Herunder er en række af de emner og spørgsmål, som I kan komme ind på under samtalen: 

 • Hvordan oplevede du fødslen? 
 • Hvordan havde du det undervejs? 
 • Hvad gik godt? Og hvad, kunne du have ønsket, gik anderledes?  
 • Hvordan oplevede du samarbejdet med jordemoderen og det øvrige personale?  
 • Hvordan oplevede du kommunikationen undervejs?

Jordemoder, ph.d. Rikke Damkjær Maimburg

Rikke Damkjær Maimburg er jordemoder, ph.d. og til dagligt forskningsleder ved Aarhus Universitetshospital.

Rikke er en af Danmarks førende forskere inden for graviditet, fødsler og forældreskab og har modtaget priser for sin forskning i fødselsforberedelsens betydning.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.