Derfor er sprogforståelsen så vigtig

Få svar på, hvad sprogforståelse er, og hvordan du som forælder kan støtte dit barns udvikling af en god sprogforståelse.

Hvad er sprogforståelse?

Sprogforståelse er evnen til at skabe mening i det sprog, man hører. Altså at forstå beskeder og budskaber fra andre. 

Sprogforståelsen er vigtig for dit barn – både når det handler om at indgå i sociale relationer, men også for at kunne lære at læse og skrive.

Hvordan udvikles sprogforståelsen?

Børn kan ofte forstå mange ord, før de selv begynder at bruge sproget aktivt. Du har måske oplevet, at dit barn ser efter sin sut, hvis du spørger: “hvor er sutten?” 

Mange børn har det bedst med at være sikre på et ords betydning, før de selv bruger det. Og den sikkerhed kan de kun opnå, hvis de har en sprogforståelse, der gør dem i stand til at få mening ud af det sprog, de hører.  

Børn skal høre ord og sætninger mange gange i situationer, som giver mening for dem, før de forstår ordene og senere kan begynde selv at bruge dem. For helt små børn er det typisk i forbindelse med hverdagsting som spisning, bad, og bleskift.

Hvis der er udfordringer med sprogforståelsen

Børn med udfordringer eller forsinkelser i sprogforståelsen har svært ved at forstå indholdet og betydningen af det, andre fortæller dem.  

Man kan opleve, at disse børn observerer meget og tillærer sig den strategi at gøre, som de andre børn gør. Ofte kan man dog få øje på mangler i sprogforståelsen i forbindelse med fællesbeskeder, der indeholder flere budskaber.  

Det kan være en spisesituation i et dagtilbud, hvor en voksen siger “nu skal I pakke madpakken sammen og smide skrald ud – og bagefter må I gå ud på legepladsen” 

I en sådan situation, kan et barn, som har udfordringer med sprogforståelsen, måske kun tage til sig, at det er tid til at pakke madpakkerne sammen. Barnet kigger enten på, hvad de andre børn gør, smider sit skrald ud og følger efter ud på legepladsen. Eller også handler det på egen hånd og gør noget helt andet, end hvad der forventes. Ender det med sidste løsning, kan det blive opfattet som et udtryk for, at barnet ikke hører efter. Men i virkeligheden er det, fordi barnet ikke har forstået beskeden.  

Er du bekymret for, om dit barn har udfordringer med sprogforståelsen, kan du blandt andet være opmærksom på, om: 

  • Barnet handler “forkert” på beskeder og instrukser. 
  • Barnet har svært ved at lege med jævnaldrende.
  • Barnet virker uinteresseret og rastløst, når I læser højt. 
  • Barnet ofte siger “hva’?’” og skal have tingene forklaret flere gange. 

Sådan kan du støtte dit barns sprogforståelse

Vil du gerne styrke og understøtte dit barns sprogforståelse, handler det om at hjælpe det med at koble ord og betydninger sammen i forskellige hverdagssituationer. “For eksempel når du siger “du ser tørstig ud…vil du have vand?” eller “se, drengen græder, fordi han faldt”. Det handler altså om mere end blot at forklare, hvad ting hedder ved at pege i en billedbog.  

Du kan støtte sprogforståelsen ved at bruge sproget aktivt sammen med barnet i hverdagen og være omhyggelig med at forklare sammenhænge og årsager. For eksempel vi skal med bussen, fordi vi skal besøge mormor” eller ”du fik ondt i maven, måske spiste vi for meget slik”: 

Vær også opmærksomhed på, om barnet forstår det, du fortæller, i den rigtige sammenhæng, eller om det har brug for gentagelse eller forklaringer. Kig gerne dit barn i øjnene og afvent, hvad barnet gør, når du har givet en besked. Det kan være: ”Nu skal vi have sko på…”. Afvent og se, hvordan barnet reagerer, og forklar så: ”Vi er nødt til at have sko på, hvis vi skal på legepladsen, ellers fryser vi”. 

Hav også gerne fokus på turtagning i samtalerne, så barnet hører dig tale, men også selv får mulighed for at bruge sit sprog. 

Du kan understøtte sprogforståelsen i disse situationer: 

  • Samtaler om ting, der interesserer barnet. 
  • Samtaler om handlinger og begreber fra hverdagen. 
  • Lege, hvor I har forskellige roller. Det kan være købmand eller far, mor og børn. 
  • Lege, hvor I bygger noget sammen, og undervejs taler om, hvad I gør. 
  • Spil eller sport, hvor I kan tale om regler og turtagning, farver og meget andet. 

Hjælp til den kollektive besked

Børn, der har udfordringer med sprogforståelsen, kan ofte have svært ved at forstå kollektive beskeder. Det kan give problemer i for eksempel dagtilbud.  

Derfor er det en god idé, at du selv eller de voksne, der er omkring barnet, har øjenkontakt med barnet, når der bliver givet en kollektiv besked. 

Et barn, der har udfordringer med sprogforståelsen vil også have gavn af kortere beskeder, hvor der kun er en enkelt anvisning ad gangen. 

Spørg gerne barnet, om det har brug for at få beskeden gentaget. 

Hjælp til leg med andre børn

Når barnet kæmper med sprogforståelsen, kan det også give udfordringer i leg med andre børn.  

Det kan være svært for barnet at følge med i, hvad de andre børn leger – især hvis legen er bygget op omkring en fortælling, for eksempel “så sagde vi, at du skulle på arbejde og så bagefter skulle vi handle..” 

Som voksen kan du støtte barnet ved at gå med i legen og hjælpe med at sikre, at barnet har forstået, hvad legen handler om. Du kan også selv tage en rolle i legen eller blot følge den fra sidelinjen.  

Det kan være godt at arrangere små legegrupper og legeaftaler med få kammerater, da det giver barnet mulighed for at lytte og bruge sproget mere aktivt, når det ikke skal forholde sig til mange kammerater på samme tid.

Hvis dit barn har problemer med sprogforståelsen

Er du bekymret for dit barns sproglige udvikling, bør du tale med en af de fagpersoner, der er omkring barnet.

Det kan være sundhedsplejersken, jeres læge eller pædagogerne i barnets dagtilbud. Er der behov for støtte fra en talepædagog, skal I kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i jeres kommune.

Og er du i tvivl, om dit barn hører, som det skal, kan du kontakte en øre-næse-hals-læge for at få hørelsen undersøgt og vurderet.

Der er en tendens til, at udfordringer med sprogforståelsen misforstås og tolkes som dårlig opførsel fra barnets side. Her kan vi kun anbefale, at du følger din intuition som forælder. Fornemmer du, at dit barn har udfordringer med sprogforståelsen, så insistér på at få barnet undersøgt af for eksempel en talepædagog.

Sprogeriet

Bag Sprogeriet står stifter Camilla Nellemann, som er cand.mag i Audiologopædi (en uddannelse, der har fokus på sprog-, tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne) og talepædagog og kandidat i pædagogik Maria Kolind Knudsen.

Sprogeriet arbejder for at gøre det nemt og sjovt for alle at støtte børns sproglige udvikling – hvad enten man er forælder eller arbejder i for eksempel dagtilbud eller indskoling.

De tilbyder blandt andet gratis sprogstimulererende materialer

Læs mere om Sprogeriet og deres forskellige tilbud på sprogeriet.dk

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.