Driller den sproglige udvikling? Her er der hjælp at hente

Sproglige vanskeligheder kan vise sig på forskellige måder. I artiklen her finder du svar på, hvilke tegn du kan holde øje med, og råd til, hvem og hvad der kan hjælpe.

Hvornår begynder den sproglige udvikling?

Sproget er en vigtig del af barnets udvikling i de første år.  

Faktisk starter den sproglige udvikling allerede i graviditeten. Man ved for eksempel, at et barn kan genkende sange og lyde, mens det ligger i maven, og noget tyder på, at det også er i stand til at genkende rytmen fra sit modersmål. 

Som forælder er det stort, når barnet siger sine første ord. Men ligesom at det kan være en kilde til stolthed og glæde, kan det også give både bekymring og frustration, hvis barnets sprog ikke udvikler sig som forventet.

Hvad kan være tegn på sproglige udfordringer og forsinkelser?

Sproglige udfordringer kan vise sig ved, at dit barn har problemer ved at udtale lydene i ord, at det begynder at tale senere end andre børn, har svært ved at finde de rette ord eller ikke forstår budskaber i beskeder.  

Du kan også opleve, at dit barn har svært ved at aflæse andre menneskers mimik og intentioner eller ikke rigtig kan få udtrykt sig på en hensigtsmæssig måde.  

Sproglige udfordringer og forsinkelser kan vise sig ved, at et eller flere af sprogets områder er påvirket. Det kan blandt andet komme til udtryk ved, at:  

  • Barnet ikke kender og bruger ret mange ord (ordforråd). 
  • Barnet taler i meget korte sætninger, har svært ved at sætte ord sammen til sætninger og/eller har svært ved at bøje ordene (grammatik). Mange børn begynder at eksperimentere med nutid/datid og ental/flertal ved 2-årsalderen. De får en fornemmelse af, at der er regler eller et system for det, og udtryk som “jeg vil spille med flere bolder” eller “jeg løbede” kan opstå. Det er helt fint, at der kommer nogle sjove bøjninger ud af det. Det vigtige her er, at barnet udforsker sproget.    
  • Barnet har svært ved at forstå indholdet eller budskabet i det, der bliver sagt (sprogforståelse). 
  • Barnet har svært ved at udtale lyde. Måske siger det “tat” i stedet for “kat” (fonologi/sproglyde/udtale). 
  • Barnet har svært ved at reagere hensigtsmæssigt på, hvad andre fortæller eller udtrykker (kommunikation).

Hvorfor oplever nogle børn sproglige udfordringer og forsinkelser?

Mange gange er det svært at finde årsagen til de sproglige vanskeligheder. 

I nogle tilfælde kan det skyldes fysiske eller anatomiske udfordringer.  

Læbe/ganespalte kan for eksempel gøre det sværere at danne sproglyde. Og øreproblemer kan også være en synder. Hvis et barn for eksempel har mellemørebetændelse, er hørelsen ofte nedsat inden for de frekvenser, som talesproget dækker. Og da barnet lærer sprog ved at høre sprog, kan hyppige mellemørebetændelser være årsag til, at den sproglige udvikling bliver forsinket.  

Det er godt at være opmærksom på dit barns sproglige udvikling, da eventuelle forsinkelser og udfordringer ofte kan hjælpes på vej ved at sætte tidligt ind med en understøttende indsats.  

Heldigvis er det altid muligt at gøre noget for at hjælpe børn med sproglige udfordringer til et bedre sprog.

Hvad kan du gøre, hvis du er bekymret for dit barns sproglige udvikling?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at små børn udvikler sig i vidt forskelligt tempo. 

Der er derfor ingen grund til panik, hvis dit barn ikke følger milepælene for sproglig udvikling til punkt og prikke. Det vigtige er, at du oplever, at dit barns sprog og evne til at kommunikere løbende udvikler sig.  

Her kan du som forælder spille en positiv rolle ved at have fokus på barnets sprog i jeres hverdag. I artiklerne herunder finder du råd til, hvordan du kan støtte barnets sproglige udvikling afhængig af barnets alder: 

Hørelsen og evnen til at indgå i fælles opmærksomhed – det vil sige have øjenkontakt, følge din pegen, kigge på ting og så videre – er grundlæggende færdigheder hos barnet og skal være til stede, for at barnet kan udvikle sig. Er du bekymret for et af disse områder, eller oplever du stilstand i barnets sproglige udvikling, bør du derfor tale med en af de fagpersoner, der er omkring barnet.  

Det kan være sundhedsplejersken, jeres læge eller pædagogerne i barnets dagtilbud.  

Du kan også kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i jeres kommune, hvis der er behov for hjælp fra en talepædagog.  

Og er du i tvivl, om dit barn hører, som det skal, kan du kontakte en øre-næse-hals-læge for at få hørelsen undersøgt og vurderet. 

Er du i tvivl om barnets sproglige udvikling? Du kan være opmærksom på disse tegn

Sprogeriet

Bag Sprogeriet står stifter Camilla Nellemann, som er cand.mag i Audiologopædi (en uddannelse, der har fokus på sprog-, tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne) og talepædagog og kandidat i pædagogik Maria Kolind Knudsen.

Sprogeriet arbejder for at gøre det nemt og sjovt for alle at støtte børns sproglige udvikling – hvad enten man er forælder eller arbejder i for eksempel dagtilbud eller indskoling.

De tilbyder blandt andet gratis sprogstimulererende materialer

Læs mere om Sprogeriet og deres forskellige tilbud på sprogeriet.dk

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.