1-2 år: Sådan styrker du dit barns sprog i hverdagen

Læs, hvordan du på en enkel og naturlig måde kan give dit barns sprog de bedste betingelser for udvikling.

Far tegner med lille pige. Foto: Rie Neuchs

Simple valg i hverdagen kan give sproglig gevinst

Ligesom at du som forælder kan træne dit barns balance og finmotorik i hverdagen ved at gynge og lade barnet spise selv, kan du også understøtte barnets sprog. 

At stimulere den sproglige udvikling kræver ikke andet end tid, lyst og overskud til at tale med og lytte til dit barn.  

Herunder kan du læse, hvordan du med små simple valg i hverdagen kan give dit barns sprog de bedste betingelser for at folde sig ud.

Sæt ord på for dit 1-2-årige barn

Når dit barn fylder 1 år, begynder det at blive tydeligt, hvordan jeres kontakt og samtaler påvirker sproget. 

Barnet begynder at vende sin opmærksomhed ud mod verden. Hvor sprogunderstøttelsen, indtil nu primært har handlet om øjenkontakt, mimik, lyde og den fælles opmærksomhed, der er beskrevet i artiklen 0-1 år: Sådan styrker du dit barns sprog i hverdagen, bliver dit barn nu i højere grad opmærksom på sine omgivelser.  

Dit barn begynder måske at pege på de forskellige ting og personer, der er omkring jer. Her kan du hjælpe barnets sprog på vej ved at sætte ord på, hvad barnet peger på, og hvad barnet måske prøver at sige ved at pege. For eksempel: Ja, du peger på mælken. Vil du gerne have mælk? 

den måde får barnet udbygget sit ordforråd gennem din forklaring. 

Forskning viser faktisk, at børn, der peger tidligt og meget, også udvikler sprog tidligere, end andre børn.

Forskellige måder at pege på

Barnet kan både pege med et “giv mig” formål – hvor du som forælder er et redskab til, at barnet kan få fat noget bestemt. 

Men barnet kan også pege med et “se her formål” – hvor barnet vil vise noget og opnå et samspil med dig.  

I begge tilfælde er dit barns initiativ en gylden mulighed for at præsentere barnet for nye ord eller for at gentage ord, som barnet allerede kender.  

Herunder kommer nogle konkrete forslag til, hvordan du kan støtte og stimulere dit barns sproglige udvikling i alderen 12-24 måneder.

12-18 måneder: Sådan kan du støtte barnets sproglige udvikling

I denne fase øver børn sig ofte i at sige de første ord og prøver at afkode, hvad andre vil fortælle dem.  

Uanset om dit barn prøver at fortælle dig noget med ord, pludren eller gennem sit kropssprog (ved for eksempel at vinke eller række armene op), så er barnets kommunikation guld værd for dig som forælder i forhold til at understøtte barnets sprog.  

Oversæt og sæt nye ord på det, barnet fortæller

Ved at vise, at du forstår, at barnet vil dig noget, så lærer barnet, at det betaler sig at prøve at fortælle andre mennesker noget. Målet er derfor ikke, at barnet siger et ord korrekt – du kan allerede lade dig begejstre, når dit barn viser med krop eller stemme, at det vil vise noget eller have dig til at gøre noget.  

Du kan reagere som forælder ved at vise dit barn, at du forstår, at det gerne vil fortælle dig noget. Peger barnet for eksempel på vandet, kan du sætte ord på ved at sige: “Ja, du vil gerne have vand. Her har du et glas vand”.  

Dit barn vil på dette alderstrin typisk begynde at eksperimentere med at sætte lyde sammen til ord. Det er ikke vigtigt, at de ord, barnet siger, er korrekt udtalt, eller at det er det rigtige ord. Siger dit barn for eksempel “vov-vov”, når det ser en hund, er det et godt skridt på vejen i den sproglige udvikling. I stedet for at rette barnet og sige “nej, det hedder en hund, ikke vov-vov”, kan du svare barnet ved at sige: “Ja, du kan se en hund. Den siger vov.”  

Ved at oversætte og bygge videre på det, dit barn fortæller, bevarer du dit barns lyst til at bruge sproget.

Brug dit kropssprog

Når du taler med dit barn, er det en god ide at bruge dit kropssprog til at støtte op om det, du gerne vil sige.  

Hvis du siger: “Nej, det må du ikke”, kan du ryste på hovedet samtidig. Eller hvis du vil fortælle, at mormor er på vej ind, kan du pege på døren, mens du siger: “Hør, nu kommer mormor” 

Dit kropssprog understøtter de ord, du siger, og på den måde er der større sandsynlighed for, at ordene bliver en del af barnets ordforråd. Du kan også begynde at give dit barn små sproglige udfordringer som for eksempel “hvor er far?” eller “kan du tage koppen?”. Det udfordrer og udvider barnets sprogforståelse og kan samtidig give dig et indblik i, hvor meget dit barn forstår af det talte sprog. 

Læs bøger

Det er en god idé at læse bøger sammen med dit barn.  

I denne alder er pegebøger et hit i forhold til sproglig understøttelse. Det vil sige bøger med mange billeder og lidt tekst. Dit barn vil typisk vise dig, hvad der interesserer det, ved at pege på forskellige billeder og måske bruge ord som “a’ det?. Du kan svare ved at sige ordet for de ting, barnet peger på. Hvis barnet ikke selv tager initiativ, kan du pege på nogle af de billeder, som barnet kender fra jeres hverdag. Har I en kat, kan du pege på en kat i bogen og sige: “Prøv at se katten, kender du sådan en?. På den måde får du startet en samtale, fremfor blot at spørge: “Hvad er det?”, pege og forvente et svar fra dit barn, som det ikke nødvendigvis er i stand til at give. 

Helt lavpraktisk kan du i denne tid

 • Være opmærksom på, hvad dit barn prøver at fortælle dig med både krop, lyde og ord. 
 • Holde øje med, om dit barn peger på noget, og svare ved at sætte ord på det, som dit barn peger på. 
 • Svare dit barn, når det fortæller dig noget, og hjælpe dit barn med at sætte ord på. 
 • Holde øje med, om dit barn beder dig om noget. Giv barnet, hvad det gerne vil have, og sæt ord på, når du gør det. 
 • Vise dit barn, at du forstår, hvad det mener, selvom barnet bruger andre ord (som eksemplet med “vov-vov” i stedet for hund). Oversæt det barnet fortæller ved selv at bruge det rigtige ord. 
 • Understøtte det, du siger til dit barn, ved også at vise det med dit kropssprog. 
 • Give dit barn små sproglige opfordringer som “hvor er sutten?” eller “kan du hente bamsen?” 
 • Læse pegebøger og tale om billederne fremfor kun at spørge: “Hvad er det?”. 

18-24 måneder: Sådan kan du støtte barnets sproglige udvikling

Fra 18-månedersalderen begynder børn typisk at tale mere, og der kommer hele tiden nye ord til.  

Du vil nok opleve, at dit barn ofte peger på en genstand, når den bliver nævnt – for eksempel “kop” eller “sut” 

Du kan få indblik i, hvor mange ord dit barn kender og forstår ved at tale meget med dit barn, stille spørgsmål og opfordre barnet til at hente ting eller gøre noget bestemt – for eksempel at tage bamsen, klappe eller danse.  

Brug opgaver til at få et blik ind i barnets indre sprog

En del børn begynder i denne alder at kunne reagere på lidt mere komplicerede sproglige opfordringer som for eksempel “kan du hente bogen?”.  

Dit barn vil forstå, at målet er at hente bogen. Hvis barnet reagerer på din anvisning, ved du, at barnet har forstået dig, og på den måde kan du følge udviklingen af barnets “indre sprog” – altså alle de ord, barnet forstår, men ikke nødvendigvis bruger endnu.  

Brug ord fremfor lyde og tal til barnet hele sætninger

De typiske ord dit barn kender i alderen 18-24 måneder er: 

 • Navne på familiemedlemmer. Det vil vække genkendelse hos dit barn, som for eksempel reagerer ved at vise begejstring, når navnene bliver nævnt.  
 • Ord for forskellige ting, barnet kender fra hverdagen. Det kan for eksempel være kropsdele (næse, navle, arm, tæer), legetøj (bil, bold, bog), eller mad (banan, mælk, bolle).  

Det er stadig vigtigt, at du sætter ord på det, I gør og ser. Dit barn lærer nye ord ved at høre dig bruge dem.  

Tal med dit barn i hele sætninger og brug ord i stedet for lyde – nogle forældre kommer til at bruge samme lyde og ufærdige ord, som barnet bruger, men det er ikke udviklende for barnets sprog. 

Tænk sprog ind i hverdagens rutiner

De forskellige rutiner, I har i løbet af en dag, kan bruges til at få brugt forskellige ordgrupper.  

Se forslag herunder. 

Ord for kroppen kan komme i spil, når: 

 • I tager tøj af og på. 
 • I går i bad. 
 • I er aktive (danser, er i haven eller på legeplads). 

Ord for madvarer kan komme i spil, når: 

 • I spiser. 
 • I handler. 
 • I laver mad. 

Ord for dyr og planter kan komme i spil, når: 

 • I er ude i naturen. 
 • I læser bøger. 
 • I er i zoo eller besøger en bondegård. 

Ord for følelser kan komme i spil, når:

 • Alle situationer, hvor du eller dit barn føler noget, kan du hjælpe med at sætte ord på.  

Det er dog vigtigt, især når dit barn bliver større, at du ikke pådutter barnet følelser ved for eksempel at sige: “Du er vist træt”, når barnet måske i virkeligheden er vredt og frustreret.

Dit barn har brug for også at få sat ord på negative følelser som vrede og frustration, og det skal have at vide, at det er helt okay at føle sådan. 

Hav fokus på turtagning, når du taler med dit barn

Når dit barn er to år, har det et aktivt ordforråd på omkring 250 ord og kan sætte nogle af dem sammen til korte ufærdige sætninger. Eksempler på små sætninger, dit barn kan sige, er “min mor” eller op nu 

Dit barn bruger ordene til at fortælle om oplevelser, ting, det godt kunne tænke sig, og i leg sammen med andre børn. Når du taler med dit barn, er det vigtigt, at du har fokus på turtagning i jeres samtale, så du venter på barnets svar, inden du selv taler videre.  

Det kræver måske lang tænketid for barnet, inden det finder de ord, der skal bruges, eller reagerer på det, du fortæller. Men vent alligevel i stedet for blot at tale videre.  

Det er også en god idé ikke at svare for dit barn, hvis andre spørger barnet om noget. Hvis mormor spørger, om hun må se barnets nye bog, så lad barnet få tid til selv at hente bogen og vise den frem. Det er også en god idé at lade dit barn sige hej og farvel i vuggestuen. På den måde motiverer du dit barn til at tale, og du undgår, at barnet får indtryk af, at det initiativ er ligegyldigt, fordi du jo alligevel svarer. 

Digitale medier

Dit barn vil sandsynligvis begynde at blive mere interesseret i tablets, tv og mobiltelefoner på dette alderstrin.  

I forhold til at understøtte dit barns sprog er der begrænsede gevinster at hente, hvis barnet sidder alene med en tablet eller telefon i længere tid ad gangen. Sidder dit barn med en skærm, vil det være godt at vælge tegnefilm med et roligt tempo og enkle letforståelige handlingsforløb, som dit barn kan følge med i og måske kan genkende fra sin egen hverdag. Det vil give de bedste chancer for at barnet når at opfange ord og mening.

Og så er det selvfølgelig allerbedst, hvis du ser det sammen med barnet, så du kan hjælpe med at sætte ord på og bagefter kan spørge ind til det, I har set, og måske også inddrage det i en leg på et senere tidspunkt. 

Helt lavpraktisk kan du i denne tid

 • Være opmærksom på, om dit barn reagerer på det, du siger. 
 • Stille dit barn små opgaver som ”kan du hente sutten?”. 
 • Bruge mange forskellige ord – både ord fra jeres hverdag og nye, endnu ukendte ord. 
 • Undgå at presse barnet til at udtale ord “rigtigt” – det vigtige er lysten til at bruge ordene. 
 • Give dit barn tid til at svare, når I taler sammen. 
 • Lade dit barn svare selv, når andre spørger det om noget. 
 • Lade dit barn se tegnefilm eller serier med et roligt tempo og let forståelige handlingsforløb, hvis dit barn har skærmtid. 

Sprogeriet

Bag Sprogeriet står stifter Camilla Nellemann, som er cand.mag i Audiologopædi (en uddannelse, der har fokus på sprog-, tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne) og talepædagog og kandidat i pædagogik Maria Kolind Knudsen.

Sprogeriet arbejder for at gøre det nemt og sjovt for alle at støtte børns sproglige udvikling – hvad enten man er forælder eller arbejder i for eksempel dagtilbud eller indskoling.

De tilbyder blandt andet gratis sprogstimulererende materialer

Læs mere om Sprogeriet og deres forskellige tilbud på sprogeriet.dk

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.