Hvad er et dagtilbud?

Dagtilbud er en samlet betegnelse for daginstitutioner og dagpleje til børn i alderen fra 0 år og til skolestart. Her finder du information om de forskellige tilbud, du kan vælge i mellem.

Hvad er et dagtilbud?

Dagtilbud er en samlet betegnelse for daginstitutioner og dagpleje til børn i alderen fra 0 år og til skolestart. Alle dagtilbud er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse og reglerne for en pædagogisk læreplan.

Daginstitutioner

Daginstitutioner er enten vuggestuer for 0-2-årige børn, børnehaver for 3-5-årige børn eller aldersintegrerede daginstitutioner for 0-6-årige børn.

En daginstitution kan enten være kommunal, selvejende, udliciteret eller privat. Kommunale daginstitutioner drives af én eller flere kommuner. Selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner drives af en privat leverandør.

Der kan være forskel imellem, hvilke tilbud de forskellige kommuner har. Eksempelvis har nogle kommuner en stor kommunal dagpleje og kun få vuggestuer, og i andre kommuner er det omvendt.  Kig på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om daginstitutioner i netop din kommune.

Dagpleje

I en dagpleje omfatter pasningen et mindre antal børn. Pasningen foregår som udgangspunkt i dagplejerens hjem – og i nogle tilfælde i børnenes hjem.

Dagpleje kan være enten kommunal eller privat. Kommunal dagpleje drives af en kommune, mens privat dagpleje drives af en privat leverandør.

Kig på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen for mere information om dagpleje i kommunen.

Plads i en anden kommune

Dit barn kan blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor du har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen. Retten til at få en plads i anden kommune gælder dog ikke, hvis kommunen har lukket for ventelisterne.

Kontakt din kommune for mere information om muligheden for plads i en anden kommune.

Andre pasningsmuligheder

Der findes en række andre pasningsmuligheder end dagtilbud, f.eks. hjemmepasning, private pasningsordninger og kombinationstilbud. Det kan du læse mere om her:  Andre pasningsmuligheder udover dagtilbud 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.