Andre pasnings­muligheder udover dagtilbud

Læs om tilskud til pasning af egne børn, deltidsplads i dagtilbud, private pasningsordninger og kombinations­tilbud.

Tilskud til pasning af egne børn

I nogle tilfælde kan du få økonomisk tilskud til pasning af dit eget barn, fra barnet er 24 uger gammelt og til det starter i skole.

Tilskuddet til pasning af dit barn kan gives, hvis du er biologisk forælder, samlevende i husstanden eller adoptant, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.

Kig desuden på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen for at få mere at vide om muligheden for tilskud til pasning af dit barn.

Betingelser for at få tilskud til pasning af egne børn er blandt andet:

  • At man har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansk-sproglige kompetencer.
  • Man må ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt.
  • Man må ikke være omfattet af en række regler i aktivloven om hhv. udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmulighederne, skærpet rådighedskrav og kontanthjælp.
  • Endelig skal man have opholdt sig her i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 ud af de seneste 8 år.

Deltidsplads til børn, når forældrene er på barselsorlov

Hvis du afholder fravær efter barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til dit barn. Det har du, fra dit barn er 26 uger gammelt, og til det starter i skole. Hvis du benytter dig af muligheden, vil din egenbetaling være reduceret.

Kig desuden på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen for mere information om muligheden for en deltidsplads i et dagtilbud.

Privat pasningsordning

Du har mulighed for at få et tilskud til privat pasning, som du kan anvende til at indgå en aftale med en privat person om pasning af dit barn.

Private pasningsordninger beror på en privatretlig aftale, der indgås mellem dig som forælder og en privat pasningsordning.

Kig desuden på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen for mere information om muligheden for en privat pasningsordning.

Krav til private pasningsordninger

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer dit barns læring gennem trygge læringsmiljøer.

Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så dit barn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.

Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk.

Kombinationstilbud

Hvis du har et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har du mulighed for at få et såkaldt kombinationstilbud, hvor du både har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig får et tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning beror på en privatretlig aftale, der indgås mellem dig som forælder og en fleksibel børnepasser.

Fleksibel pasning skal tilrettelægges, så dit barn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.

Hovedsproget i fleksibel pasning skal være dansk.

Kig desuden på din kommunes hjemmeside og kontakt kommunen for mere information om muligheden for et kombinationstilbud.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.