Den pædagogiske læreplan

Her kan du læse om den pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud skal arbejde ud fra. Hvorfor er der egentlig en pædagogisk læreplan, og hvad indeholder den?

Hvad er den pædagogiske læreplan?

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den pædagogiske læreplan er et redskab for det pædagogiske personale. Redskabet bruger de til at planlægge, arbejde med og følge op på det, man kalder det pædagogiske læringsmiljø. Det vil sige alt det, der er med til at skabe kvalitet i børnenes hverdag.

Se en lille video om den pædagogiske lærerplan: 

Det fælles pædagogiske grundlag

Det fælles pædagogiske grundlag er kernen i det pædagogiske arbejde, der sker i løbet af dagen. Det vil sige de begreber, principper og værdier, som det pædagogiske personale skal bygge deres praksis på.

Der er ni forskellige elementer, som personalet skal have fokus på. For eksempel står der noget om, hvad det betyder, når man snakker om læring i forhold til små børn, og hvor vigtigt det er, at børn har tid og ro til at lege og udforske.

De ni elementer er:

  • Børnesyn
  • Dannelse og børneperspektiv
  • Leg
  • Læring
  • Børnefællesskaber
  • Pædagogisk læringsmiljø
  • Forældresamarbejde
  • Børn i udsatte positioner
  • Sammenhænge

Hør mere om det fælles pædagogiske grundlag i videoen her:

I denne video kan du høre mere om det fælles pædagogiske grundlag, som alle dagtilbud arbejder ud fra.

De seks læreplanstemaer

Læreplanstemaerne beskriver seks områder inden for børnenes kropslige, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling, som alle dagtilbud skal arbejde med.

Selvom de kaldes læreplanstemaer, handler de ikke om læring, som man kender det i skolen.

Når man taler om små børns læring i dagtilbud, dækker det over den brede læring og udvikling, der finder sted hele tiden, når børnene er i trygge og gode omgivelser. Som for eksempel når barnet lærer at kravle op på en stol, eller når det lærer at synge med, når der er fællessang.

Bliv klogere på de enkelte læreplanstemaer

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.