Få et godt samarbejde med personalet i dit barns dagtilbud

Et godt samarbejde med det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud er vigtigt. Her kan du læse om, hvordan I skaber en god relation.

Et godt samarbejde gør barnet trygt

Når dit barn går i dagpleje, vuggestue eller børnehave, er dit barn sammen med andre voksne mange timer af dagen. Så det er helt naturligt at bekymre sig om, om de nu også kan give dit barn det, barnet har brug for i dit fravær.

Som forælder kan man være optaget af, hvem personalet er, og hvordan de er sammen med børnene. Hvilke værdier har de? Hvordan taler de til børnene? Hvordan håndterer de for eksempel konflikter? Er de hjertevarme, og har de en stærk faglighed?

Men samarbejdet mellem jer er også vigtigt at have fokus på.

Forskning viser faktisk, at jo bedre samarbejdet er mellem dig og personalet, jo mere trygt er barnet selv ved sin vuggestue eller dagpleje. Barnet kan mærke, når du har en god og varm relation til personalet. Og når I er gode til at koordinere, skaber det sammenhæng mellem barnets liv derhjemme og i dagtilbuddet.

Hvad kan du gøre for at skabe et godt samarbejde med personalet? Det kan du læse mere om her på siden.

Skab en tillidsfuld relation til hinanden

En tillidsfuld relation handler om mange ting. Det handler blandt andet om, at I skal kunne tale åbent sammen.

Det er en god idé at spørge personalet, hvis der er noget, du undrer dig over eller er utryg ved. Og du skal gerne være åben over for dem, hvis der er noget, der er svært derhjemme, som kan have betydning for dit barn, når det er i dagtilbuddet.

Åbenhed og ærlighed er vigtige for at skabe en tillidsfuld relation mellem jer.

Tal om rammerne for samarbejdet

Et godt samarbejde opstår ikke bare af sig selv ved et trylleslag. Det er en god idé at investere noget i at få det op at køre, gerne helt fra starten af dit barns liv i vuggestuen eller dagplejen.

Du kan tænke over, hvad der kendetegner et godt samarbejde. Hvad forventer du, at I får talt sammen om vedrørende dit barn? Hvilke emner er vigtige at komme rundt om?

Omvendt er det også godt at høre mere om, hvad de forventer af dig, og hvordan det gode samarbejde ser ud i deres øjne. Hvordan forventer de, at du tager del i hverdagen? Hvilke informationer har de brug for fra dig? Hvornår er der tid til, at I har en dialog?

Hvor møder du personalet?

  • Under planlagte møder mv. i opstartsfasen
  • I de daglige snakke med personalet ved aflevering og afhentning
  • I individuelle samtaler om dit barn (fx tremåneders-samtalen, som personalet tager initiativ til eller særlige samtaler, du selv booker)
  • Den daglige udveksling af information
  • Ved fælles arrangementer (forældremøder, sommer- og julefester etc.)
  • Under frivilligt arbejde i dagtilbuddet
  • I forældrebestyrelsen og evt. forældreråd

 

Video: Sådan kan I tale om dit barns trivsel

Hvornår og hvordan kan du tale med det pædagogiske personale om dit barns trivsel?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.