Skal du være far mod din vilje?

Har du udsigt til at blive ufrivillig far? Her kan du læse om dine pligter og rettigheder, hvis du skal være far mod din vilje.

Der kan være mange grunde til, at man ikke blive enige om, hvorvidt en uplanlagt graviditet skal gennemføres. Er kvinden, du har været sammen med, blevet gravid, står du i en svær situation, hvis hun vil beholde barnet, men du ikke ønsker at blive far.

Dine rettigheder som ufrivillig far

Beslutningen om, hvorvidt en graviditet skal gennemføres eller afbrydes, er nemlig i sidste ende kvindens afgørelse. Og det gælder uanset din relation til kvinden. Du får med andre ord ikke mere medbestemmelse, hvis du er gift eller i et fast forhold med hende.

Dine pligter i forhold til barnet

Selvom du ikke ønsker at blive far, har du stadig en række forpligtelser over for barnet. Her får du et overblik:

 – Faderskab

Moren har pligt til at oplyse myndighederne om, hvem der kan være far til barnet. Det kan du vælge at anerkende, eller du kan vælge at få foretaget en retsgenetisk undersøgelse. Men du kan som mand ikke frasige dig et uønsket faderskab – og de forpligtelser, der følger med. Barnets ret til at kende sit ophav samt ret til forsørgelse vil altid veje tungere, end din ret til selvbestemmelse.

Læs mere om faderskab.

– Økonomi

Som far har du pligt til at forsørge dit barn, uanset om du har kontakt til barnet eller ej. Du kan læse mere om børnebidrag samt andre særlige bidrag i forbindelse med graviditet og dåb på Familieretshuset.dk.

– Forældremyndighed

Har I aldrig haft samme folkeregisteradresse, går forældremyndigheden automatisk til moren. Ønsker I fælles forældremyndighed, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Er I ikke enige om forældremyndigheden, kan du søge om fælles forældremyndighed, når faderskabet er anerkendt eller pålagt.

– Samvær

Barnet har ret til samvær med begge forældre, uanset hvem der har forældremyndigheden. Men du kan ikke tvinges til samvær, hvis du ikke ønsker det. Du bestemmer selv, hvor meget du vil involvere dig.

Overvejelser, du som ufrivillig far kan gøre dig

Som beskrevet ovenfor, er det op til dig, hvor meget du ønsker at involvere dig i barnet. Tænk derfor over, om du:

  • Ønsker at opbygge en relation til barnet.
  • Vil søge del i forældremyndigheden, hvis den ikke automatisk er fælles.
  • Ønsker et regelmæssigt samvær med barnet eller ej.

Hvis du og barnets mor kan blive enige, kan I selv lave aftaler. Der er også mulighed for at få rådgivning og eventuel sagsbehandling hos Familieretshuset.

Sæt ord på dine tanker og følelser

At blive ufrivillig far kan være forbundet med et stort kontroltab, og måske oplever du, det er vanskeligt at tackle de mange svære følelser. Sørg for at få talt situationen igennem med barnets mor – også selvom I er uenige. Prøv at give hinanden plads til at få sat ord på jeres tanker og følelser. Ræk også ud til din omgangskreds og få talt ud omkring dine overvejelser.

I artiklen Er du og din partner uenige? kan du få råd til, hvordan I kan tackle uenighed om abort.

Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre med børn i alderen 0-18 år. Holdepunkt er et tilbud til både mor, far, enlige og par.

Mødrehjælpens rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.