Skal jeg vælge vuggestue eller dagpleje?

Det kan være en stor beslutning, om ens barn skal gå i vuggestue eller dagpleje. Især hvis man ikke har sat sin fod i et dagtilbud, siden man selv var lille. Hvordan kan man så vide, hvad der er det bedste for ens barn og for familien som helhed?

Tag udgangspunkt i jeres behov

Der kan være nogle store forskelle på en vuggestue og en dagpleje – i størrelse, faciliteter, åbningstider etc.

Det, der fungerer for nogle, gør det ikke for andre. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for jer.

Der er både alle de praktiske forhold at tage højde for. Det kan for eksempel være hvor langt væk dagtilbuddet ligger, hvad åbningstiderne er, og hvor mange lukkedage der er.

De praktiske forhold er afgørende for valget for mange, men der er også de mere værdimæssige forhold, du kan overveje. Er det for eksempel vigtigt, at dagtilbuddet har et særligt børnesyn? At der er fokus på temaer som bevægelse, kreativitet eller natur? At der er sukkerpolitik?

Sidst, men ikke mindst: Hvilke behov har lige præcis dit barn?

Ikke alle kan vælge

Først og fremmest er det vigtigt at sætte sig ind i, om man overhovedet har muligheden for at vælge mellem vuggestue og dagpleje.

I nogle kommuner er der en stor kommunal dagpleje, mens der i andre kommuner er flest vuggestuer. Og i nogle landområder kan der være lange afstande til vuggestuen i den nærmeste større by, og dagplejen er derfor et mere oplagt valg.

I større byer kan der være mange vuggestuer tæt på, som man kan vælge i mellem, men ikke så mange dagplejere.

Video: Hverdagen i vuggestue og dagpleje

Her kan du se små glimt fra hverdagen i vuggestuen og dagplejen.

Hvis du overvejer vuggestue

Der findes forskellige slags vuggestuer. De kan være små eller store, vuggestuer i aldersintegrerede daginstitutioner eller rene vuggestuer, kommunale, selvejende, udliciterede eller private. Vuggestuerne kan også have forskellige profiler som fx idræt, kunst eller natur og udeliv.

Når vuggestuen ligger i samme hus som en børnehave, kaldes det for en aldersintegreret daginstitution.

Her er dit barn sikret en plads i børnehaven, når vuggestuetiden er slut. Fordelen er, at du ikke behøver at skrive dit barn op til børnehave senere hen, og at eventuelle søskende kan gå i samme daginstitution i længere tid.

Sådan er der i en vuggestue

I en vuggestue er børnene typisk inddelt i grupper eller stuer, der har en fast personalegruppe tilknyttet. Børnene kan både være aldersopdelte, og opdelt på tværs af alderstrin i grupperne eller på stuerne. I løbet af dagen kan det være, at børnene opdeles yderligere og laver noget sammen i mindre grupper – for eksempel at komme på legepladsen, male, synge og andre pædagogiske aktiviteter.

I vuggestuen kan du både møde pædagogisk uddannet personale, medhjælpere og måske også studerende, der er i praktik.

Der er i udgangspunktet altid åbent ud over lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. december (Juleaftensdag) og eventuelle lukkedage.

Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket.

En del af et større fællesskab

Hvis du vælger en vuggestue, vil dit barn vil få mulighed for at være sammen med flere børn i dagligdagen – både på eget alderstrin og på tværs af alder. Der vil også være flere forskellige voksne omkring barnet, så dit barn kommer til at være en del af et større fællesskab.

Men de mange børn og voksne kan også være en udfordring for nogle børn. Der kan være uro i perioder, og dit barn vil opleve, at der er flere forskellige voksne i dagens løb. Og nogle gange kan det være mere ukendte ansigter, hvis det er vikarer.

Det kan være svært for nogle børn, og det er godt at have med i overvejelserne.

Hvis du overvejer dagpleje

En dagpleje kan enten være kommunal eller privat.

Der kan være forskelle i dagplejernes åbningstider, så undersøg åbningstiderne og tag dem med i dine overvejelser. Dagplejen kan også være organiseret forskelligt i forhold til, hvordan de samarbejder med andre dagplejere, så det skal man også være opmærksom på.

Sådan er der i en dagpleje

I en dagpleje foregår pasningen som udgangspunkt i dagplejerens hjem, i nogle tilfælde i børnenes eget hjem.

Dagplejen omfatter få børn – der kan højst godkendes fem børn til én dagplejer og op til ti børn, hvis der er flere dagplejere i hjemmet. Dagligdagen i en dagpleje er præget af det hjemlige miljø. Men ligesom i vuggestuen, arrangerer dagplejeren lege og aktiviteter, der stimulerer børnenes udvikling.

I dagplejen er der ikke nødvendigvis pædagogisk uddannet personale. I mange kommuner er dagplejen organiseret, så der er tilknyttet en uddannet konsulent, som støtter dagplejerne i deres pædagogiske arbejde.

Det vil ofte være sådan, at dagplejeren mødes med andre dagplejere og deres børn i såkaldte legestuer flere gange om måneden. Her har børnene mulighed for at få nye stimuli, for eksempel møde andre børn. Og de kan også lære de andre dagplejere at kende, hvilket kan være en fordel, hvis barnet skal i gæstepleje i forbindelse med sygdom, fridage, ferie, uddannelse eller kursus.

Én voksen hele dagen

I en dagpleje er dit barn sammen med den samme voksne hele dagen igennem, og det er trygt for et lille barn. Der er få andre børn og typisk mindre uro i løbet af dagen. Da pasningen sker i et privat hjem, vil det også være en mindre kontrast mellem barnets hverdag i eget hjem og i dagplejen.

Når dagplejen er syg, har fri, holder ferie, er på uddannelse eller kursus, skal dit barn i gæstepleje hos en gæstedagplejer.

Det kan være en udfordring for nogle børn, og det skal du have med i dine overvejelser.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.