Introduktion - hvorfor er motorik godt?

Selvom dit barn allerede går og løber rundt i alderen fra 2-3 år, så er det stadig en god idé at blive ved med at opmuntre dit barn til at være fysisk aktiv, så barnets motoriske udvikling styrkes.

Bevægelse og leg er godt, fordi det styrker dit barns:

  • Motoriske udvikling: Dit barn opnår færdigheder, der er nyttige, når det skal lære at krybe, kravle, stå og senere gå.
  • Indlæringsevne: Dit barn får nemmere ved at lære nyt, for eksempel når det starter i skole.
  • Sociale kompetencer: Dit barn får mod på at bruge sin krop og indgå i sociale relationer.

De grundmotoriske sanser

Der er tre grundmotoriske sanser, som er gode at få sat i spil i mange forskellige sammenhænge i løbet af jeres hverdag.

Det drejer sig om den vestibulære sans, som nogle også kalder labyrintsansen. Den er vigtig i forhold til dit barns balanceevne. Den taktile sans har betydning for at føle og mærke sin krop. Den registrerer berøring og er dermed med til at øge dit barns kropsbevidsthed. Og endelig den kinæstetiske sans, som har betydning for dit barns muskler og led.

Et godt råd, inden du går i gang

Husk, at det skal være sjovt at lege motorik. Vælg derfor et tidspunkt, hvor dit barn ikke er sultent eller træt. Viser det sig undervejs, at dit barn ikke er i humør til det, så stop og prøv igen på et senere tidspunkt.

Dagens øvelse: Fød en bjørn

Fød en bjørn er en ase og mase-leg. Ase og mase-lege er en sjov måde at stimulere den kinæstetiske sans, som er den sans, der styrker barnets muskler og led. Når denne sans bliver stimuleret, øger det dit barns kropsbevidsthed og giver dit barn en fornemmelse af de enkelte kropsdeles placering i forhold til hinanden og omgivelserne.

Derudover stimulerer ase og mase-lege i høj grad også den taktile sans, som registrerer berøring og tryk på kroppen.

Sådan leger I ‘fød en bjørn’:

  • Læg dig ned på maven og løft dig op, så der er plads til, at dit barn kan kravle ind under dig.
  • Se om du kan opmuntre dit barn til at kravle under. Du kan for eksempel lægge noget legetøj, som barnet skal ind for at hente.
  • Når dit barn kravler under, så kan du sænke din mave lidt mod barnet, så barnet vil skulle kæmpe lidt for at komme fri af din mave og ud på den anden side.
  • Når barnet er kommet igennem, kan du se, om det vil kravle tilbage igen, men denne gang op over dig.

I videoen får Anna hjælp af Rita på 2 år, som viser øvelsen sammen med sin moster Sally.

Om Anna

Anna Raith Louring er uddannet psykomotorisk terapeut med speciale i graviditet og børn. Til dagligt er hun indehaver af Flow of Life, hvor hun blandt andet underviser mødregrupper i motorisk leg og rytmik.